... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          - ( 20- - 40- . XX .). " ", . . . .: " ", " ", " ".

( . .. . 1999)
..

-

""v169