... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

" "

          - 1) , 60- . XX . , - ; 2) . . - XX . .

( . .. . 1999)
..

""

""

,

" "

""v169